Ref A: 496d840ab09b45d68bcd3762f1119726 Ref B: 653CFD8763A055F706B026CAF4A2BE63 Ref C: Fri Nov 21 12:46:09 2014 PST