Ref A: d5413753a549408a8690d64a8ca27a11 Ref B: 26DE77458CBE372EF17696AA89A790DD Ref C: Fri Mar 27 10:45:41 2015 PST