Ref A: ca0bd1187fc8463caa5962f797295104 Ref B: 2593648D67659E52D7B82C76AF51EAC8 Ref C: Fri Jan 30 21:32:58 2015 PST