Ref A: b3a2b85b492f4a75b202d4767677675c Ref B: 389D5A51850E6E59297B0262C4244D6F Ref C: Fri Nov 21 04:31:44 2014 PST