Ref A: 7e8d11c6d49c4da98f70986b4e4a7957 Ref B: 634961EFE56815145582F46A6BDBB018 Ref C: Fri Jan 30 20:41:09 2015 PST