Ref A: d81423a486414a0a9130137e49575067 Ref B: 6C826C7126BD721C791C51875BFD13AC Ref C: Fri Nov 21 19:13:58 2014 PST