Ref A: 272b9950909a463b909985c70f000a22 Ref B: 008280801F697CD8E6ECFA1AC4C73AA2 Ref C: Fri Jul 25 22:37:00 2014 PST