Ref A: 579a54ad422a45eaad35bdf5e8debf95 Ref B: DE828F5396E64B31C2D054BC9C519D49 Ref C: Fri Nov 28 07:02:08 2014 PST