Ref A: fd45f3bc1fae45f7ab660744f605392b Ref B: 98952348C9F87804ED1493210C42E310 Ref C: Fri Mar 06 14:31:59 2015 PST