Ref A: 31306fee74ff40259d14e14ecdc960e9 Ref B: 7FFDD85AF357C6666F46DCCCFF19ABF2 Ref C: Fri Nov 28 02:16:49 2014 PST