Ref A: 9f0255d11c4e426b93f90b300057d1be Ref B: E00984AA91E5378871381BDC5403D1AF Ref C: Fri Mar 27 00:05:05 2015 PST