Ref A: 8cf3179b2af3404c9c774f09752695a6 Ref B: AD602A4350EE9E8E640F42FDAFC813BC Ref C: Fri Jan 30 14:03:34 2015 PST