Ref A: 391908f8687f48deaa93657961a37e8e Ref B: 8249059985C5E580FA96B6FEFD98071B Ref C: Fri Jan 30 13:45:07 2015 PST