Ref A: bbe77c50ad4548728f15a4ef27e17576 Ref B: 9BCC5A90B9E4F6253B94E388F31FA4CD Ref C: Fri Jan 30 04:25:57 2015 PST