Ref A: 46bc9858186342729e0e7ec36b965462 Ref B: E6A9A9AFBD05FDD716DE514D297441EC Ref C: Fri Jan 30 14:23:30 2015 PST