Ref A: 79241a8ee8214428bf425ed987958171 Ref B: 94601D71B4780388ECD3ADEEEB2422E7 Ref C: Tue Nov 25 22:58:54 2014 PST