Ref A: db3068b8836b4a1482cce2276eb785e3 Ref B: 41D39C27601E493A2D2A796DE127EF16 Ref C: Sat Nov 22 06:34:58 2014 PST