Ref A: 52c289a13dea425898ce2274ce22e99d Ref B: 1132303210068A49F4522F0D7D8C5ADD Ref C: Fri Feb 27 13:19:34 2015 PST