Ref A: cae0fd709a17481880b60bb64ff304b6 Ref B: 864FF64D4C6F0286BA676B2CD2088CB4 Ref C: Fri Nov 28 11:41:58 2014 PST