Ref A: 418039811f0349ad9f0bf0d98303b81c Ref B: BB3D40D54DCDDBEDC687E26D2DCFBA12 Ref C: Thu Nov 20 15:06:11 2014 PST