Ref A: ad72e64cb6104966b42f2324d2043913 Ref B: 0928B78835251E3BEE760C5E31B6A1D2 Ref C: Fri Nov 28 05:36:23 2014 PST