Ref A: 4c8628c691ab4369a83af81c920009c2 Ref B: 95F8190438D2A09D31F9E50269CC6099 Ref C: Fri Mar 27 15:55:20 2015 PST