Ref A: 71707468043c4c4481d461b2fdcff8df Ref B: AE56C5529027C9AD733979CD107A646F Ref C: Fri Jan 30 00:33:28 2015 PST