Ref A: 27882e04876741369159dea05d99e050 Ref B: 40C45D6C31894210CE3C085CFE8DC01C Ref C: Fri Jan 30 14:21:46 2015 PST