Ref A: f2be495fca284987b035009de006cbe8 Ref B: 9615791CC1AE4498F29110E2272AF2C1 Ref C: Fri Jan 30 14:07:32 2015 PST