Ref A: 7503b523c5914383a42662d900c3a7ed Ref B: 8327D6FA1E80E7B82D73E7886807A0D4 Ref C: Fri Mar 27 18:07:49 2015 PST