Ref A: d843c7814e704e4993630b5b908dc3f9 Ref B: 756501A7D751877B46E6DA53F838109E Ref C: Fri Jan 30 06:23:56 2015 PST