Ref A: c2f0652079144137853ad50133f87144 Ref B: 6C33F6200A75150CAA71F2F389060D1D Ref C: Sun Nov 23 03:13:08 2014 PST