Ref A: b2e77be7116941b2a9685820860f00a8 Ref B: B897781BD77B1EB1E37AF010A65C06A3 Ref C: Fri Nov 21 04:33:02 2014 PST