Ref A: 5644094ed6da4a29ade1f264010f53b8 Ref B: 9E05BDF1B01D417BAEF17E02B0B95435 Ref C: Fri Jan 30 23:40:24 2015 PST