Ref A: 93914e104340490fb8cc2125a1b24efb Ref B: DED3C148C91383B2102131A082A89071 Ref C: Fri Jan 30 15:19:46 2015 PST