Ref A: ab1fcda88c1b46dca01756bfdd8adf46 Ref B: DBB32F701C06C3EF8FAF005FF6ED0B4C Ref C: Fri Jan 30 16:03:27 2015 PST