Ref A: 87366740a5fd4cea9aec4503166682d1 Ref B: 59AFAD62F7AD40128A59E2E8779D0D74 Ref C: Fri Jan 30 15:20:09 2015 PST