Ref A: 32a2eab7a6aa43a8b6d2455f7376de6e Ref B: ED6D2605CF9FBD0463B8C79CF6220483 Ref C: Fri Jan 30 23:46:12 2015 PST