Ref A: 30cb8a64ff38423896eb1aba4dcaa812 Ref B: 0960C8A313B927A744BE13257AF55286 Ref C: Fri Mar 27 21:30:15 2015 PST