Ref A: 1d6c3ff4b6ba42638fc6d5ea40787c21 Ref B: E36275A7B0DCD9ADD4BC2806606C753A Ref C: Fri Jan 30 13:38:54 2015 PST