Ref A: 738d2c0a992f45d099d1f850934a355d Ref B: D77C1E047968059800DE144A605C82FD Ref C: Fri Jan 30 16:03:50 2015 PST