Ref A: 523e549f3e0c4c01a54a8bde5dc95d9a Ref B: 1E59F1135D147355FF502AF02B739636 Ref C: Fri Jan 30 11:13:42 2015 PST