Ref A: 7330f25f5a914f58935212f43d90198a Ref B: 1F266042ACCD41AF258E431B8564912D Ref C: Fri Jan 30 16:00:49 2015 PST