Ref A: a12cbc07670c41c287200d72658e9276 Ref B: F873438DDA46C1A7F3366A03B8768590 Ref C: Fri Feb 27 14:52:47 2015 PST