Ref A: a44e53be8c5c4ee6822f58ab63f9e1b8 Ref B: ECB30D49FFB895FFA625EAB59672FE93 Ref C: Fri Jan 30 01:06:35 2015 PST