Ref A: 543149a20d34482496bd1594b7b2017b Ref B: 5F6CF32A7F19127042D94E5C54184AFE Ref C: Fri Nov 28 06:36:44 2014 PST