Ref A: 7052789a0c0e45ce97e56193a4ea68d7 Ref B: 45C040AD01DEB14408B491D416AA8336 Ref C: Fri Jan 30 03:40:02 2015 PST