Ref A: a014dff9202442278320d11c9ab436f4 Ref B: AFD0974677E030B82352F6D14A7FB6FD Ref C: Fri Mar 27 19:02:55 2015 PST