Ref A: 6e9eae8dd2f54242a5a022995b733daf Ref B: 91A9BEFAE25182D904123A821D00312D Ref C: Fri Nov 21 10:23:11 2014 PST