Ref A: be1acb885ca34849804caa49321ca354 Ref B: FF45323415A4FD396B24572481A713E4 Ref C: Fri Jan 30 14:40:08 2015 PST