Ref A: f90003d4ec0545f4a48511bc73d22efc Ref B: 16E510B304BEF2CC3704B96C5AA61019 Ref C: Fri Nov 28 01:46:44 2014 PST