Ref A: 81b456b90b1840559b6c2bfe9b674196 Ref B: 83D61F49247A5BCDFED88A17D67B9267 Ref C: Fri Jan 30 03:40:28 2015 PST