Ref A: 69a0e624ae854b13ae03328141900d8e Ref B: A5B468E765D09A5C243FEA11A5E0CF42 Ref C: Fri Jan 30 07:06:32 2015 PST