Ref A: cb084d886c6e4502b25a96d4d7d261d8 Ref B: 9B7071B1F57972607FE30C30DDEF9512 Ref C: Sat Nov 29 02:10:48 2014 PST